DATASKYDDSPOLICY

 

Det är viktigt för oss på Scanpeat att skydda våra kunders personuppgifter på bästa sätt.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus.

Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Scanpeats åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Scanpeat vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av uppgifterna förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen lämna korrekta uppgifter till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@scanpeat.com.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas.