CERTIFIERAD BLOCKTORV – GIFTFRI OCH OGRÄSFRI!

Blocken staplas för hand på pall vid skörd. Detta för att undgå kontaminering från marken. Blocktorven skyddas av presenning med väl ventilerade sidor.

Blocktorv har hög uppsugande och vattenhållande egenskap då vakuolerna förblir hela under den varsamma hanteringen. Det ger bättre syresättning i krukan och detta motverkar rotsjukdomar och ger friskare plantor med högre avkastning.

Blocktorv hanteras på bästa sätt hela vägen från torvbrytningen, genom siktningen och leverans till odlaren.

Det är stor skillnad mellan blocktorv och frästorv. Vid upptagning av frästorv fördärvas vakuolerna varvid torvens vattenupptagningsförmåga försämras. Frästorven blir ofta smutsig då den lätt blandas med föroreningar.

Scanpeats produktion av blocktorv är kvalitetscertifierad enligt den holländska organisationen, RHP Horticulture.

För dig som odlare innebär RHP certifiering en garanti för att blocktorven är av bästa kvalitet, ogräsfri och att produktionen kontrolleras kontinuerligt.